Rorsmansförklaring Lidingö Runt 2018

Jag intygar på heder och samvete att jag har seglat den föreskrivna banan och därvid följt reglerna enligt inbjudan, seglingsföreskrifterna och klassregler.